Webinar: 

Jord på guleroden – marketing for market gardeners

held by Maria Andersen

of Foreningen Regenerativt Jordbrug

24th Oct, 2023

© Grønt Marked 2023

GRØNT MARKED

WEBINAR:

Jord på guleroden –
marketing for market gardeners

held by Maria Andersen

of Foreningen Regenerativt Jordbrug

24th of Oct, 2023

© Grønt Marked 2023